A A A
SmodBIP

Wnioski elektroniczne

Do wypełnienia wniosków w wersji elektronicznej niezbędny jest program Adobe Reader dostępny do pobrania tutaj. Po zainstalowaniu programu należy pobrać wniosek na komputer (np. klikając na jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "zapisz element docelowy jako") i otworzyć w programie Adobe Reader. Aby rozpocząć wypełnianie wniosku należy z menu znajdującego się po prawej stronie ekranu wybrać opcję "wypełnij i podpisz" i kliknąć w miejsce na wniosku, w którym chce się wprowadzić dane. Po wypełnieniu wniosku należy go zapisać klikając na zakładkę "plik", a następnie "zapisz". Wypełniony formularz można podpisać podpisem elektronicznym lub wydrukować i podpisać ręcznie. Podpisany dokument można przesłać drogą elektroniczną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie za pomocą e-puap lub drogą mailową na adres wnioski@ops.opoczno.pl. Osoby składające wnioski o pomoc proszone są o podawanie numeru telefonu kontaktowego.

POMOC SPOŁECZNA
Wniosek o udzielenie pomocy
Oświadczenie do wywiadu środowiskowego (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie do rodzinnego wywiadu środowiskowego (wzór wypełnionego oświadczenia
Oświadczenie o stanie majątkowym (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej z tytułu uzyskania jednorazowego dochodu
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Klauzula RODO (wzór wypełnionej klauzuli)
Zaświadczenie o wysokości dochodów do celów pomocy społecznej
Zgoda na przekazanie przyznanego zasiłku celem dofinansowania dożywiania dziecka w szkole

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Formularz wniosku - SR-1 (wzór wypełnionego wniosku)
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach - ZSR-05 (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego - ZSR-07 (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Formularz wniosku - SR-2 (wzór wypełnionego wniosku)
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach - ZSR-05 (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego - ZSR-07 (wzór wypełnionego oświadczenia) Zaświadczenie lekarskie (wypełnia lekarz)
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (Uwaga! Do wniosku składanego przez osoby pełnoletnie z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego)
Formularz wniosku - SR-3 (wzór wypełnionego wniosku)

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Formularz wniosku - SR-4 (wzór wypełnionego wniosku)
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Formularz wniosku - SR-5 (wzór wypełnionego wniosku)
Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę - ZSR-10 (wzór wypełnionego oświadczenia)
Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych - ZUS Rp-6 (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie do wniosku (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją (wzór wypełnionej informacji)
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Formularz wniosku - SR-7 (wzór wypełnionego wniosku)
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start"
Formularz wniosku - SDS-1 (wzór wypełnionego wniosku)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Formularz wniosku - SW-1 (wzór wypełnionego wniosku)
Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
Formularz wniosku (wzór wypełnionego wniosku)
Zaświadczenie lekarskie 1 (wypełnia lekarz)
Zaświadczenie lekarskie 2 (wypełnia lekarz)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Formularz wniosku - FA-1 (wzór wypełnionego wniosku)
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu - ZFA-03 (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego - ZFA-05 (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
Formularz wniosku Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych - ZUS Rp-6
Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją (wzór wypełnionej informacji)
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie do wniosku (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę - ZSR-10 (wzór wypełnionego oświadczenia)
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny
Formularz wniosku - KDR

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Formularz wniosku

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Formularz wniosku

Pozostałe

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Klauzula RODO (wzór wypełnionej klauzuli)Opublikował: Sebastian Baszuk
Publikacja dnia: 25.08.2020
Podpisał: Sebastian Baszuk
Dokument z dnia: 13.03.2020
Dokument oglądany razy: 583